Att automatisera – eller inte automatisera

Poddavsnitt

#12

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Automation är en strategi som kan vara extremt kraftfull, och ge stora konkurrensfördelar. Men man behöver fundera på när under ett företags livscykel man ska jobba med automation. Är det något som alla företag ska satsa på?

Ett exempel när automation kanske inte står överst på prioriteringslistan är för företag som är nystartade eller ännu inte har hittat en bra plats på marknaden. Då behöver man testa olika saker för att se vad som fungerar. Man behöver vara lyhörda för marknaden och flexibla i sina processer, och medvetet söka efter vad som fungerar bäst.

I början av ett företags liv så bör fokus ligga på att strukturera sin processer, innan man börjar automatisera dem.

Å andra sidan, kan det också bli problem när dett företag expanderar för länge och blir för stora innan de satsar ordentligt på automatisering. Man sätter sig i en situation som är svår att hantera, där det krävs mycket jobb för att tillgodose kunderas behov. Man har bra inkomster, bra erbjudanden och nöjda kunder – men kan kanske inte ser automation som en lösning, eller inte vet hur man ska kunna automatisera sina processer.

Ibland kan ett företag ha en verksamhet som först verkar omöjlig att automatisera, men när man tittar djupare så finns det ofta möjligheter att hitta steg som kan automatiseras i takt med att företaget expanderar. Det gäller att man har ett långsiktigt perspektiv och ser vilka tidsbesparingar man kan uppnå under lång tid. En del automationsprojekt handlar också om att öka kundnöjdheten, snarare än att förenkla arbetet.

Ett bra sätt att testa värdet av automation är att börja med att använda enkla verktyg, för att se hur mottagarna reagerar. I längden vill man förstås att så mycket som möjligt ska ske automatiskt, men i början är det enklare att testa processerna med enkla verktyg – även om det inte är helt integrerade verktyg.

Ju mer ni har justerat processerna innan ni satsar mycket på teknisk utveckling, desto enklare blir det att bygga tekniken. Börja med att utveckla era processer och kartlägga era rutiner – då blir automationen mycket enklare.

Resurser som nämns i avsnittet:

Trello

Avsnitt 6: Digitalisera återförsäljares processer

Avsnitt 3: Integration mellan affärssystem

Avsnitt 5: Automatiserade ekonomiska processer

Avsnitt 9: Marketing Automation

Avsnitt 10: Lead-magneter

Innehållsförteckning:

00:50 Strategier för automation
03:44 Expandera inte för länge utan att satsa på automation
05:30 Är automation något som passar för alla företag?
11:35 Testa olika automatiseringssteg utan perfekt teknik
14:03 Förenkla egen systemutveckling genom att först strukturera processerna
16:45 Om det inte finns något verktyg som löser behovet av automation
21:00 Vinster av egen systemutveckling
22:10 Exempel från tidigare avsnitt i podden
24:23 Den största utmaningen: Jobba långsiktigt, behåll fokus, prioritera det som är viktigt