Automatiserade ekonomiska processer – Darly Massamba

Poddavsnitt

#5

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Det här avsnittet handlar om de sista stegen i affärsprocessen – fakturering, inbetalning från kunder, och bokföring. Hur kan det här effektiviseras och automatiseras? Dagens gäst är Darly Massamba, Business Development Manager på Billogram AB.

Billogram har en digital plattform för fakturering som kan automatisera mycket av fakturering, avprickning av inbetalningar och ändringar i fakturor. Man kan också använda plattformen för att engagera sina kunder på ett mer effektivt och relevant sätt, i samband med den naturligt återkommande kundkontakten kring fakturering och betalning.

De automatiska processerna gör att man minskar behovet av manuell administration, exempelvis genom att använda OCR-betalningar och låta Billogram hantera fel belopp, dubbla betalningar och så vidare. Billogram vill gärna vara en one-stop-shop där de tar hand om allting som rör just betalningar, distribution av fakturor, inkasso och administration av betalningar åt deras kunder.

De försöker digitalisera kundernas tidigare postala flöden, utan att tvinga in kundernas kunder i det digitala flödet. Genom att förenkla de digitala fakturaflödena kan de hjälpa kunderna i sina satsningar vad gäller hållbarhet och digitalisering.

I fakturan finns möjlighet att kommunicera med kunden på olika sätt. 83% av el- och telekomkunder säger att enda kontakten de har med sina leverantörer är via fakturan. Vid fakturatillfället har man kundens uppmärksamhet, så det är ett ypperligt tillfälle att skapa en tvåvägskommunikation. Kampanjer och erbjudanden kan finnas med och besvaras via Billograms fakturor. Kunderna kan också kontakta kundtjänst via fakturan om man har frågor. Där sparas allt man kommit överrens om, vilket ger stor transparens. Man kan också se direkt när en betalning är gjord, och kundtjänsten slipper många basala frågor.

Innehållsförteckning:

1:19 Vad är Billogram?
3:28 Skillnad mot konkurrenter
4:05 Tjänsten
6:09 Felhantering
7:15 Olika betalningslösningar
8:06 Webbshop
8:30 Valmöjlighet för kunden
11:45 Appar och Mina sidor
12:30 Påminnelsehantering
15:52 Autogiro och andra val
17:04 Kommunikation med kunder integrerad i betalningslösningen
19:21 Integration med andra system
22:44 Prissättningsmodell
26:36 Billogram i framtiden

Gäst: Darly Massamba

Billogram
LinkedIn

Billograms hemsida