Tillväxt och lönsamhet
  utan  
kaos och stress

Utveckla ditt företag – och dig själv som företagare. Få ditt företag att växa och bli lönsammare, utan att det innebär en kaotisk situation för dig och dina medarbetare.

Klarhet om vad du vill uppnå

Som företagare vill vi uppnå många olika saker…

Allt det här är fantastiskt! Men… det är lättare att drömma än att förverkliga drömmarna. Det finns mycket som kan komma i vägen i det vardagliga arbetet, saker som pockar på uppmärksamheten, eller brandkårsutryckningar som verkar vara väldigt viktiga.

Så det är lätt att drömmarna förblir just drömmar.

Hinder för utveckling

Du kanske känner igen dig i några av de här problemen:

👉 Allt det här leder till slut till att du förlorar passionen för företagandet.

Det här vill jag hjälpa till med!

Jag heter Thomas Wisten och jag har drivit egna företag och jobbat som konsult i 20 år. Mitt mål med Autopilot är att utveckla företag och företagare: ”Tillväxt och lönsamhet, utan kaos och stress”.

Utveckling kan innebära många olika saker, beroende på vad du som företagare till uppnå. Tillväxt i goda tider – effektivitet och omställning i tuffa tider. Lönsamhet och konkurrenskraft. Harmoni och stabilitet. Att göra företaget oberoende av dig som person, öka värdet på bolaget och göra det säljbart. Att dra nytta av ny teknik, leda utvecklingen på marknaden och bygga ett kraftfullt momentum genom digitalisering och automation.

Börja med klarhet

Det första som måste hända innan utvecklingen kan börja, är en känsla av klarhet. Utan klarhet blir utvecklingen spretig, svag och kortlivad.

Som företagare behöver du ha tydliga intentioner med vad du vill uppnå i företaget och uttänkta strategier för att uppnå dem. Du behöver se var ni står idag, men samtidigt behålla fokus på vart ni är på väg. Och du behöver skapa snabba feedback-loopar så att du kan justera kursen vid behov, på olika nivåer. Det här är sunt förnuft egentligen, men det är lätt att bli distraherad och hamna ur kurs!

Företagets utveckling hänger tätt ihop med utvecklingen av dig som person. För att ditt företag ska kunna utvecklas behöver du som företagare utvecklas först. Din inre klarhet är grunden till allt. När du ser allting klart, så kommer du kunna engagera andra och driva företaget i rätt riktning. Du behöver medvetet rikta din uppmärksamhet mot rätt saker. Du behöver styra över din tid, göra prioriteringar, fatta beslut och entusiasmera andra med din vision. Du behöver tänka klart, behålla lugnet och skapa utrymme för kreativitet. Allt börjar med dig.

Klarhet kan betyda en tydligare intention med ditt företag, en renare roll för dig som ägare, en rörelse framåt mot era mål, tillgång till ett verkligt kreativt tillstånd och en djupare närvaro i nuet.

 

Konkreta insatser

Att driva företag är väldigt komplext. Som företagare måste man ha tillgång till många olika kompetenser och se till att omhänderta många olika typer av frågor. Behoven varierar också över tid.

Klarhetsprocessen leder ofta fram till att man identifierar nya behov i företaget, inom områden där man kanske saknar kunskap och erfarenhet internt.

För att kunna förverkliga strategin får du tillgång till Autopilots ”konsortium” – en grupp av frilansare, experter och byråer inom olika områden. Det är ofta personer som samarbetat med varandra tidigare och som jag har goda erfarenheter av – beprövade sätt att skapa tillväxt och konkret affärsutveckling. Jag har till exempel bra kontakter med frilansare för systemutveckling, webbutveckling och design, och jag utökar ständigt konsortiet med nya företagare.

Genom konsortiet kan jag bidra med mer konkreta lösningar, hjälpa till att fullfölja planerna och uppnå målen, på ett sätt som jag inte skulle kunna göra på egen hand. Samarbetsformerna kan se lite olika ut, och beror helt på vilka behov ni har. Vi kan introducera andra företagare i konsortiet när vi ser behov av deras kunskap och erfarenheter i ditt företag. På det här sättet kan vi vara fokuserade och specialiserade, och samtidigt bidra med en kraftfull utveckling inom många olika områden.

Djupare samarbete i olika former

Ofta finns stora möjligheter att skapa värde genom att identifiera underutnyttjade tillgångar i företaget, som kan generera nya inkomstkällor. Eller att identifiera tillgångar i andra företag, som ni skulle ha nytta av, och etablera nya samarbeten. Jag tycker det är ett spännande område att bidra till att skapa nya strategiska allianser eller kortare samarbetsprojekt, för att ömsesidigt hjälpa varandra.

Det behöver inte vara en kund/leverantör-relation, utan det kan till exempel vara samarbeten mellan företag som har samma målgrupp men som inte konkurrerar. Eller en möjlighet att samordna era ekosystem på ett sätt som skapar värde för alla inblandade.

Hur samarbetet utformas beror helt på vilka behov vi hittar. Det kan röra sig om en enkel tidsbegränsad kampanj där ni marknadsför varandras produkter till era respektive kundbaser. Eller långvariga samarbeten, bolagsförvärv, joint ventures, integrerade värdekedjor, horisontella allianser, sammankopplade digitala säljprocesser, korsförsäljning mellan företagen, delade marknadsföringskostnader, fusioner/förvärv eller andra ägarförändringar. Andra exempel är att dela på värdefulla tillgångar, samordna systemutveckling, licensiera immateriella rättigheter, och att förvärva källor till trafik eller leads.

Jag engagerar mig också djupare i ett fåtal bolag, med rådgivning och riktade insatser för att höja värdet på bolagen. Vi höjer blicken för att söka en radikal positionering för värdeskapande, och kreativ idégenerering. Det passar särskilt bra för dig som planerar att sälja bolaget inom några år.

Håll dig uppdaterad

Då och då får du e-post med inbjudningar till kostnadsfria träffar och nyheter om vad jag erbjuder.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Thomas Wisten

Jag har jobbat med utveckling av företag på olika sätt i drygt 20 år.