Tillväxt & lönsamhet
   utan   
kaos & stress

Affärsutveckling som ger er unika konkurrensfördelar. Få ditt företag att växa och bli lönsammare, utan att öka komplexiteten och arbetsbelastningen.

Visionen om företagandet

Utveckling börjar med att drömma!

Drömmar om tillväxt, ökad försäljning och effektivare marknadsföring. Drömmar om att bygga självgående företag med tydliga processer, genom digitalisering och automation.

Kanske att jobba mindre, stressa mindre, få mer frihet att vara ledig. Fokusera bättre, utvecklas snabbare och känna en klarhet i företagets riktning.

För många är drömmen att bygga upp ett större värde i sitt företag, göra det attraktivt för investerare och en vacker dag sälja företaget.

Autopilot är din partner för utveckling av ditt företag, och av dig som företagare.

Digitalisering och automatisering

Ny teknik öppnar hela tiden nya möjligheter för företag. Digitalisering kan hjälpa dig att driva ditt företag mycket effektivare, men det är lätt att hamna lite snett också. Det är inte all digitalisering som leder till mindre arbete, utan ibland kan det faktiskt vara tvärt om.

Den stora möjligheten är automatisering – att verkligen bygga bort manuellt arbete genom nya digitala verktyg! Att göra företaget mer skalbart genom att satsa på automatiserade processer så långt det är möjligt.

Det kan handla om interna verktyg som effektiviserar ert arbete. Eller en kundportal, mobilapp eller kunskapsdatabas för era kunder. Eller Marketing Automation, där ni attraherar leads och automatiserar exempelvis e-postutskick vid olika tillfällen under kundresan.

Och kanske kan AI vara en pusselbit i ert automationsarbete? Hur kan ni dra nytta av den snabba utvecklingen, exempelvis genom chattbotar som hjälper kunder och potentiella kunder dygnet runt? Det gäller att hitta rätt avvägning, så att ni drar nytta av AI utan att riskera att dåliga lösningar ger missnöjda kunder istället!

Automatisering kan skapa fantastiska konkurrensfördelar för de företag som hittar rätt. Det kan också bli ett dramatisk skifte för deras konkurrenter, som snabbt kan se sig omsprungna när marknaden snabbt förändras.

Nya krav och förutsättningar

I vårt tidevarv kan det kännas som att kriserna avlöser varandra, och det ställer ständigt nya krav på företagare. Är det inte pandemi och logistikproblem, så är det inflation, krig och lågkonjunktur!

Det har också många följdeffekter, när kundernas beteende och förväntningar förändras (till exempel krav på distansoberoende, pressade marginaler och digitalisering).

I dessa tider är det extra viktigt att kunna tänka klart och hålla huvudet kallt – samtidigt som man snabbt behöver anpassa företaget efter nya förutsättningar. Både för att hantera den aktuella krisen, men också för att hålla ögonen öppna för nya möjligheter som öppnar sig vid snabba förändringar.

Utgångspunkten för all utveckling

Thomas Wisten, vd på Autopilot Sverige AB, har utvecklat företag som konsult i över 20 år.

Klarhet i era behov, problem och möjligheter

Affärsutveckling behöver utgå från en klar och tydlig riktning, för att sedan göra det möjligt med en kraftfull rörelse framåt. Det är viktigt att hålla blicken högt och hålla visionen aktiv i medvetandet. Att hitta sin ledstjärna, mejsla ut sin strategi och sedan behålla fokus på vad man vill uppnå.

Det låter enklare än det är!

Ofta börjar utvecklingsarbetet när man upptäcker problem. Det gäller då att du inte blir kvar i problemfokuset alltför länge, utan lyckas byta perspektiv så att du kan upptäcka lösningar istället. Du behöver också väga olika möjliga satsningar mot varandra, så att ni gör rätt saker och bygger ett värde i företaget. Det här kräver hela tiden utveckling på olika nivåer, både för dig som företagare och för ditt företag.

Kreativa och kraftfulla lösningar

Från idé och strategi till konkret genomförande

På Autopilot kan du som företagare vara medlem utan kostnad. Då får du inbjudningar till digitala event och inspirerande idéer om olika sätt att utveckla ditt företag, som vi tror skulle passa just dig.

Vi samarbetar också med frilansare, experter och byråer som kan hjälpa till att genomföra olika idéer i verkligheten. Vi jobbar särskilt nära tillsammans i en företagsgrupp som vi kallar Autopilot-konsortiet, där vi har lång erfarenhet av att bygga digitala lösningar, webbsystem, mobilappar och andra typer av IT-system.

Med tiden kommer vi att utöka vårt konsortium med fler kompetenser och andra typer av företagstjänster, baserat på vad som behövs i de företag vi jobbar med. Målet är alltid att utveckla de företag vi jobbar med på bästa sätt. Vi är experter inom olika områden och tekniker, och samarbetar i lite olika konstellationer i olika projekt.

Det är ett effektivt sätt att uppfylla exakt era behov på ett flexibelt sätt.

Låter det intressant?

Anmäl dig kostnadsfritt här, så håller vi kontakten och bjuder in dig till digitala event då och då. Om du vill diskutera hur vi skulle kunna arbeta tillsammans, så finns möjlighet att boka ett inledande samtal med Thomas Wisten i nästa steg.

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.