PRAKTISK DIGITALISERING OCH AFFÄRSUTVECKLING

Konsulttjänster

Anpassade tjänster för att automatisera ditt företag. Mina engagemang kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika klienter – från idégenerering en eftermiddag, till löpande teknisk projektledning i tio år!

Automation kan lätt kännas lite abstrakt och svårt att greppa. Det finns uppenbara fördelar, men vad ska ni satsa på? Vad är nästa steg? Vad är viktigast att göra och vad kan vinsterna bli? Det jag brinner mest för är att hitta kreativa idéer för automation – och göra dem genomförbara genom konkreta planer!

I mån av tid kan jag även praktiskt genomföra era automationsprojekt. Jag har länge jobbat som teknisk projektledare och har ett stort nätverk av frilansare inom olika områden. Tillsammans kan vi leverera kompletta lösningar – från rådgivning och strategi, till webbtjänster och mobilappar.

Tomas Wisten

Jag har hjälpt företag att digitalisera och automatisera sina processer i 20 år.

Automation i praktiken

Automationsstrategi

Jag utvecklar förslag på vad ni kan automatisera och hur ni kan tänka i fråga om prioriteringar. Processutveckling och visualisering av era flöden, som bland annat kan användas som beställningsunderlag för olika leverantörer. Jag gillar att fånga upp komplexa affärsprocesser och hitta sätt att effektivisera dem med digitala system.

Korta, kreativa insatser

Om ni vill ta ett första steg och utforska möjligheterna, behöver vi inte ta fram en komplett automationsstrategi direkt. Jag erbjuder workshopar och brainstorming-sessioner med ledningsgrupper eller liknande, antingen fysiskt eller genom exempelvis Zoom.

Teknisk projektledning

Jag jobbar med konkreta, tekniska automationsprojekt för ett fåtal kunder, ofta över lång tid. Projekten handlar om olika former av digital kommunikation – interaktiva webbsystem, e-postutskick, mobilappar och andra digitala kanaler. Jag är med från idé till förvaltning, och säkerställer en långsiktigt stabil leverans.

Nätverk av frilansare

IT-utveckling kräver att man är specialiserad på sitt område. Utvecklingstakten är hög och det känns som att teknikskiften sker snabbare och snabbare. Mitt nätverk av frilansare inom många olika områden ger ett flexibelt arbetssätt. Jag rekryterar och sköter kontakten med utvecklare, tekniker, designers och kommunikatörer.

Slå en signal!

Ring mig för att diskutera vad ni behöver.

010-888 58 00