Ämne: Automation

Publicera en bok – Tobias Schildfat

Att skriva en bok kan vara ett fantastiskt sätt att väcka intresse för ditt företag och attrahera nya kunder under lång tid framöver. Idag får vi inte bara lära oss mer om att publicera en egen bok, utan vi får också träffa en företagare som

Läs mer & lyssna »

Att automatisera – eller inte automatisera

Automation är en strategi som kan vara extremt kraftfull, och ge stora konkurrensfördelar. Men man behöver fundera på när under ett företags livscykel man ska jobba med automation. Är det något som alla företag ska satsa på? Ett exempel när automation kanske inte står överst

Läs mer & lyssna »

Digital Transformation – Marie Andervin

Alla företag behöver möta omvärldens förväntningar på det digitala området, och det är förväntningar som snabbt blir större och större. Digital transformation innebär att genomföra en förändringsresa för att öka sin digitalisering. Var står vi, vart vill vi, och hur ska vi lyckas ta oss

Läs mer & lyssna »

Marketing Automation – Sarah Wats

Marketing Automation är verktyg som man kan använda för att automatisera många olika delar av kundresan. Från att attrahera potentiella kunder, skapa nyfikenhet och utbilda – till att sälja, fördjupa relationen och leverera värde till sina kunder! Gäst i det här avsnittet är Sarah Wats,

Läs mer & lyssna »

Automatiserade ekonomiska processer – Darly Massamba

Det här avsnittet handlar om de sista stegen i affärsprocessen – fakturering, inbetalning från kunder, och bokföring. Hur kan det här effektiviseras och automatiseras? Dagens gäst är Darly Massamba, Business Development Manager på Billogram AB. Billogram har en digital plattform för fakturering som kan automatisera

Läs mer & lyssna »

Premiär! Om innehåll i automatiserade processer

Välkommen till Affärsutveckling med Tomas Wisten – det första avsnittet! Podden är till för dig som är företagare. Vi kommer att prata om allt som rör affärsutveckling, men särskilt digitalisering, nya affärsmodeller, strategi och tillväxt. Och förstås Tomas favoritämne, automation – att automatisera ditt företag.

Läs mer & lyssna »