Integration mellan affärssystem – David Elbe

Poddavsnitt

#3

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Hur kan man få olika affärssystem att prata med varandra?

Gäst i det här avsnittet är David Elbe. Hans företag bygger integrationer mellan affärssystem, vilket är något som många företag behöver för att automatisera sina processer.

Man hämtar data från ett ställe och skickar över den till nästa ställe. Det kan vara kunddata eller fakturor som ska över från ett system till ett annat. Man vill slippa göra det manuellt, utan det ska fungera automatiskt, varje dag och likadant varje gång. Bokföringssystem, säljverktyg, CRM-system, e-butiker, Marketing Automation – eller mer skräddarsydda lösningar som CSV-filer eller Excel-filer.

När man väljer system är det viktiga att man kan få ut data på något sätt, inte att det finns färdiga kopplingar till andra system som man använder. Det är också svårt att hitta ett stort system som löser alla behov. Det är ofta bäst att kombinera flera olika tjänster, eftersom de som specialiserat sig på en viss tjänst ofta är bättre på att optimera den. Så får man de systemen att prata med andra, då har man en stor vinst.

Speciellt om det är ett stort bolag där olika avdelningar inte arbetar på samma sätt. Sälj/marknad, ekonomi och ledningsgruppen – de har helt olika behov, och alla behöver inte vara i samma system. Det är ingen mening att tvinga in hela organisationen i ett system som inte riktigt är byggt för dem.

Man kan också hämta data från flera olika system och sammanställa dem i rapporter av olika slag.

Det finns också många fallgropar att tänka på när man integrerar system. Man kan upptäcka komplexiteter i verksamheten när man börjar integrera system, exempelvis bokföring, moms och försäljning i olika länder kan snabbt bli komplext.

Innehållsförteckning:

01:36 Hur fungerar integration mellan affärssystem?
03:50 Stora system som inte är anpassade efter svenska företag
05:50 Bygga stora system eller koppla ihop många system?
08:00 Sätt att synka data mellan system
11:33 Hur data skickas i praktiken
13:16 Hur undvika problem när data finns i flera system
16:57 Hur man får en väv av system att fungera stabilt
17:38 När kan det bli problem med systemintegration?
19:33 Vad ska man tänka på när man väljer system så att de är möjliga att integrera mot?
21:14 Integration mot äldre system
23:29 "Mina sidor" eller mobilapp som kommunicerar med andra system
26:03 Kostnader, hur tjänsten Integrationer.se är strukturerad
27:40 Ändra data vid överföringen mellan systemen
33:02 Automatisera innehållet i meddelanden