Tillväxtstrategi, ägarrollen och att öka företagets värde – Magnus Burvall

Poddavsnitt

#23

Affärsutveckling med Thomas Wisten

I det här avsnittet pratar vi om att bygga ett skalbart och systematiserat företag. Hur man kan ägna sig mer åt rollen som ägare och att planera sitt strategiarbete på ett genomtänkt sätt. Gäst är Magnus Burvall på Scalex Growth Partners. Inspirationen kommer från ledarskapsforskning, inkubatorer, modeller för bolagsstyrning och praktiska erfarenheter som de har testat på ett stort antal företag.

Ett vanligt problem för företagare är att den operativa verksamheten hela tiden påkallar uppmärksamhet, så det är svårt att hitta tid till strategiarbete. Det gäller att få lite distans till sitt företag, att se det utifrån eller uppifrån.

Ägaren har en viktig roll som bärare av kulturen, källan till de långsiktiga målen och den som brinner för varför man vill driva företaget. Ägaren står för själen i bolaget. Det är viktigt att tydligt kunna kommunicera visionen, sin bild av framtiden.

En bra utgångspunkt i arbetet är att fundera över vad som skapar värde i företaget. Att medvetet höja värdet på företaget skapar handlingsfrihet när man pratar med banker, finansiärer och andra ägare.

För att lyckas nå sina mål gäller det att lyckas attrahera rätt talang. Det kan vara på olika nivåer, både till styrelse, olika experter och den operativa ledningsgruppen. Utmaningen är att hitta bästa möjliga talang för det man ska göra. Möjligheten att hitta experter är mycket bättre än tidigare, man kan exempelvis köpa in tjänster från partners istället för att rekrytera någon på heltid. Utbudet är inte längre bara lokalt, utan kan vara både nationellt och globalt. Det viktiga är att komma fram till vilken ordning man ska tillsätta olika roller, vilka som är viktigast att satsa på först, och vilka roller man skulle kunna täcka genom att köpa timmar istället för att göra en heltidsrekrytering. Det är inte minst relevant vid internationalisering.

Digitalisering är ett viktigt område för de allra flesta, men det handlar inte bara om teknik. Digitalisering driver nya affärsmodeller, nya sätt att kommunicera med kunder, nya sätt att se på sina leverantörer och värdekedjor. Det ställer nya krav på färdigheter i företaget, och ger nya behov av partners runt företaget. Digitaliseringen ställer nya typer av frågor – hur kan vi idag skapa värde för våra kunder på bästa sätt?

Ett annat viktigt område för ägarna är tillväxtfinansiering. Många mindre företag har bra system för att titta på sin ekonomi historiskt, men är inte alls lika bra på prognoser eller att veta vilka nyckeltal som driver kassaflödet. Ägarna har en viktig roll både för att ha koll på kassaflödet och ha bra relationer till finansiärer av olika slag.

Vad är det som driver värdeutvecklingen i bolaget? Ett strukturerat arbetsflöde för ägarrollen är ett enkelt sätt att åstadkomma stora förbättringar i värdetillväxten i bolaget. Man kan planera ägarfrågorna som en årscykel, så att man jobbar medvetet med alla uppgifter vid rätt tillfälle.

Det finns många fördelar med att jobba helt digitalt med moderna verktyg även i styrelsearbetet. Dels blir det en naturlig förståelse för digitala arbetssätt, dels öppnar det nya möjligheter att ta in experter till styrelsen till låga kostnader. Man kan enkelt jobba smart och effektivt med moderna verktyg i styrelsen.

Magnus förespråkar att man regelbundet gör en extern värdering av sitt företag, exempelvis varje år. Värderingen skapar en förståelse för vad som driver värdet i den bransch man jobbar. Det blir roligare att jobba systematiskt och strategiskt när man ser hur bolagsvärdet kan öka.

Innehållsförteckning:

00:41 Om Magnus Burvall och Scalex Growth Partners
02:30 Metodik för att bygga skalbara, lönsamma och hållbara företag
04:07 Principer - hur kan man tänka och förhålla sig
06:10 Ta sig tid att jobba "på" företaget, inte i företaget
08:10 Rollen som ägare - vad krävs av mig som ägare?
10:45 Fyra värdeskapande områden - system, talang, digitalisering och tillväxtfinansiering
29:00 Arbetsflöden - ägarskapet är ett arbetsflöde, man kan se det som ett projekt för varje år
35:00 Verktyg: Digitalt styrelsearbete, digitala arbetsytor med olika analysverktyg
39:00 Vilken typ av företag passar bäst för att jobba med Scalex?