Framgång genom en coachande styrelse – Olof Carlstoft

Poddavsnitt

#22

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Vad är egentligen viktigt för en företagare att fokusera på? Det här avsnittet handlar om coaching, styrelsearbete, att höja värdet på sitt bolag – och om att göra det man tycker är roligt!

Gäst är Olof Carlstoft, som är engagerad i ett flertal bolag – bland annat som investerare och styrelseordförande i Fordonsbolaget, 2D fab, Carismar Software. Olofs drivkraft är att vara med och skapa tillväxt, och få både människor och företag att växa. Han vill bistå duktiga entreprenörer och ledningsgrupper för att nå mål som de själva inte trodde skulle vara möjligt.

För Olof är det viktigt att det finns en tillväxtpotential, och att ägarna vill växa. Att skapa strukturkapital, värde utöver monetära värden (till exempel effektiva och inarbetade rutiner och processer, eller rekrytera duktiga och självständiga medarbetare).

Det är också viktigt att det finns personer med i bolaget som kompletterar varandra och samarbetar bra som ett team. Olof har ett ovanligt stort fokus på medarbetarna – om man inte kan rekrytera bra medarbetare så har man en begränsning i verksamheten.

Kul-faktorn är viktig! Man skapar ett företag för att nå ekonomisk framgång, och för att kunna leda verksamheten själv – men också för att det ska vara kul. Om man har roligt och man trivs på arbetet så går det bra. Om man bara styrs av tillväxt och vinst så är det lätt att tappa arbetsglädjen över tid.

Alla företag har nytta av ett aktivt styrelsearbete, både för att höja värdet och få mer utrymme för kreativitet. Utöver de formella kraven så kan styrelsen fungera som en coach för ägaren eller grundaren. Företagande är en lagsport där alla måste dra åt samma håll. Och alla vet att det finns inget framgångsrikt fotbollslag som inte har en coach. Coachens syfte är att se spelet lite från sidan och från ovan – både för individuella spelare, och för hela laget.

Det är ett perspektiv som kan vara svårt att få om man är spelare – då är man här och nu, man är aktiv och man har fokus på sin roll i laget. Risken är då att man inte ser skogen för alla träd. Styrelsemöten är också möjligheter till tid för reflektion – vad har hänt sedan vi träffades sist, var är vi nu och vad ska hända innan nästa styrelsemöte? Det är ett enkelt sätt att skapa mer värde. Garanterat så kommer det ut en hel del actions, processer, produktförbättringar – och man blir klokare i enskilda beslutsfrågor.

Det är naturligt att automatisera de processer man kan. Ett bra exempel är Fordonsbolaget, som säljer bilar både fysiskt och online. Man kan köpa bilar online och få dem hemlevererade. De har ett helt egenutvecklat affärssystem, som hanterar allt ifrån inköp och service, till rekond och att lägga ut bilarna till försäljning i olika kanaler. Fordonsbranschen är traditionellt ganska konservativ, men det händer mycket där också nu.

Målsättningar ska vara väl förankrade och realistiska, för att skapa ett driv hos både ledning och organisation. Konkret kan de beskrivas i en verksamhetsplan, som är en ettårig plan för vad man vill uppnå under verksamhetsåret. 3-6 områden som lyfter verksamheten betydligt, utöver den löpande operativa verksamheten. Det kan vara att etablera sig i Finland, etablera ett nytt affärssystem, etablera en relation till en ny finansiär, eller rekrytera en nyckelperson. Stora, viktiga frågor som har en stor inverkan på verksamheten. På så sätt ser man till att man lyfter verksamheten betydligt varje år. Det kan man också kommunicera till hela organisationen – med en skriftlig plan blir det tydligt var man kommer att vara vid den här tiden nästa år.

Innehållsförteckning:

02:27 Vad tittar Olof på i ett bolag för att engagera sig?
04:54 Vad ska en entreprenör tänka på för att göra bolaget attraktivt för investerare?
12:14 Styrelsens roll i digitalisering och automation
17:10 Blinda fläckar när man driver sitt bolag
20:11 Att ta in en extern styrelse i sitt ägarledda bolag
21:30 Målsättningar
27:48 Planer för framtiden

Gäst: Olof Carlstoft

Styrelseordförande Fordonsbolaget, 2D fab, Carismar Software
LinkedIn