Automatiserad marknadsföring B2B – Melker Adolfsson & Hugo Cidrér

Poddavsnitt

#21

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Automation har i grunden förändrat möjligheterna till marknadsföring mot konsumenter, men det är långt ifrån självklart hur man kan använda liknande tekniker business-to-business. Hur kan man jobba med digital marknadsföring mot andra företag, på ett sätt som är systematiskt, skalbart och så långt som möjligt automatiserbart?

Gäster i avsnittet är Melker Adolfsson (vd) och Hugo Cidrér (Sales Automation Advisor) på företaget LinkedClient. De har tagit fram en process för att automatisera allt som går att automatisera i marknadsföring och försäljning mot företagskunder.

För att kunna göra automatiserad marknadsföring och försäljning B2B så behöver man ha en tydlig bild av vilka mottagarna är. Det första steget är att nischa sig extremt hårt, mot en specifik beslutsfattare, på en specifik typ av bolag med ett specifikt problem. Det är väldigt många som inte har gjort det på detaljnivå. När det är gjort så blir det rätt tydligt vilken typ av meddelande man ska skicka.

Därefter följer automatisk outreach – via mail, LinkedIn och andra kanaler som man kan automatisera. Efter ett tag brukar dock målgruppen ta slut – därför är det viktigt att man får in mottagarna i andra flöden, så att man kan bearbeta dem på andra sätt, exempelvis genom retargeting och e-postutskick. När man har bearbetat dem på ett automatiserat sätt länge, och de till slut bokar in ett möte – då kommer de antagligen att fatta ett beslut om att köpa. Då har de under en

Innehållsförteckning:

01:08 Om gästerna och LinkedClient
02:28 Varför började ni intressera er för B2B-marknadsföring?
04:34 Hur processen fungerar - välja nisch, hitta kunder, outreach och långsiktig bearbetning
09:00 Visionen: En knapp för att få in en ny kund
09:44 Stora förändringar inom B2B-marknadsföring - lättillgänglig teknik och mer data
13:20 Skillnaderna mot manuell försäljning och cold calling
15:43 Hur hittar man målgruppen på LinkedIn?
16:40 Formulera meddelanden som tilltalar målgruppen - sälja direkt?
19:30 Personlig avsändare, inte från en företagssida
20:40 Företagets unika säljprocess
21:27 Brukar man få negativ feedback vid automatisk outreach? Hitta rätt mottagare som har rätt problem, sedan är det en fråga om tajming
24:58 Få över mottagarna till backend-flödet - egna kanaler och retargeting
27:10 "B2B Sales are broken"
28:45 Svårt att kontrollera traditionell B2B-försäljning
29:15 LinkedClients egen marknadsföring och expansion i Europa
31:15 Marketric - ett egenutvecklat verktyg
33:23 Hur man kan komma in i LinkedClients egen leads-process