När standardverktygen inte längre räcker till – Lovisa Löwenborg

Poddavsnitt

#13

Affärsutveckling med Thomas Wisten

När man startar ett företag så använder man ofta en kombination av färdiga verktyg för att stödja sina processer. Men allt eftersom verksamheten ökar så blir det allt svårare att hinna med, och då ökar behovet av automation och kanske specialutvecklade verktyg.

Gäst i det här avsnittet är Lovisa Löwenborg, som är en av grundarna till investerargruppen Wire Invest. Den består av kvinnor som vill investera i fastigheter och består av drygt 2200 medlemmar. Medlemmarna investerar gemensamt i olika fastighetsprojekt i en samfinansieringsmodell. En viktig drivkraft är att öka andelen kvinnor som investerar i fastigheter och att fler kvinnor ska kunna ta del av avkastningen från fastighetsinvesteringar.

Hittills har Wire använt olika verktyg för olika steg i processen, exempelvis med digitala avtal och uppdateringar via e-post- Nu planerar de för en plattform där alla har ett eget konto, ser sina investeringar och får uppdateringar om sina investeringar. Man vill slippa maila ut information om projekten, eftersom det har praktiska problem och ger en hel del manuell administration.

Samtidigt finns det en hel del regleringar som man behöver säkerställa att man efterlever i den här affärsmodellen. Det ställer högre krav på plattformen. Det blir snabbt ett väldigt stort och dyrt projekt att bygga en sådan plattform, så det gäller att vinsterna motiverar kostnaderna. Det är också viktigt att kunna vidareutveckla plattformen och att den har lång hållbarhet.

Innehållsförteckning:

01:14 Om Wire Invest, hur det går till
04:30 Information kring investeringsbeslut
06:40 Hur processerna ska fungera praktiskt utan att det blir för mycket arbete
12:01 När olika verktyg behöver ersättas av en samlad plattform
17:21 Hur stort man ska satsa för att framtidssäkra lösningen
21:47 Intresse från fastighetsbolag och tillgång till investeringsprojekt
24:08 Vad som fick Wire att lämna community-formen och satsa på en mer komplicerad struktur
25:42 Skapa en ny roll på marknaden - bygga hinder mot nya konkurrenter
28:31 Hur man får veta mer om Wire Invest