Rätt pris för maximerad vinst – Per Sjöfors

Poddavsnitt

#7

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Det här avsnittet handlar om prissättning. Hur kan man sätta rätt priser för att maximera sin vinst? Kan man höja priserna utan att förlora kunder? Många ger prisfrågan väldigt lite uppmärksamhet, trots att den är helt avgörande för lönsamheten.

Gäst är prissättningsexperten Per Sjöfors, som driver bolaget Atenga. Han jobbar med kunder i hela världen, med kända företag som TripAdvisor, Shell, Bosch, Telia och SEB.

Per började göra experiment med prissättning, för att öka lönsamheten. En del experiment gick fantastiskt bra, och andra var fullständiga katastrofer. Han utvecklade då en process med en specifik typ av marknadsundersökningar, för att kunna förutsäga försäljningsvolym vid olika priser.

Sedan kan man ta det till nästa steg och kombinera dessa förutsägelser med olika attribut som påverkar försäljningen, alltså exempelvis produktegenskaper, säljargument och marknadsbudskap. På så sätt kan man veta vilka kunder man ska fokusera på, nämligen de som genererar den högsta försäljningen vid de högsta priserna. Man kan också veta vilka försäljningskanaler och försäljningsmetoder som man ska använda för att optimera förtjänsten.

Priset signalerar också kvalitet. Därför kan det vara så att om man höjer priset så kommer försäljningen att öka! Om priset är mycket lägre än vad man förväntar sig att betala, så blir det låga priset ett meddelande om avsaknad av kvalitet och avsaknad av fördelar. I många fall kan man höja priset utan att se någon minskad försäljning.

Mindre eller nystartade företag kan hitta enklare sätt att förstå vad kunderna är villiga att betala, genom att göra mer manuella undersökningar som inte kräver några särskilda tekniska verktyg.

Innehållsförteckning:

01:25 Varför intressera sig för prissättning?
06:04 Oro för att högre priser ska leda till minskad försäljning
08:00 Prisväggar, psykologiska prispunkter
09:23 Misstag som företag gör i sin prissättning
13:15 Hur fungerar det i praktiken?
17:00 Prissättning i olika säljkanaler
20:24 Prissättningsstrategi för mindre företag
22:36 Tekniska verktyg - och en enklare metod
25:03 Identifiera enskilda funktioner eller egenskaper

Gäst: Per Sjöfors

Atenga Inc
LinkedIn

Per Sjöfors är expert på prissättning och driver Atenga Inc, ett bolag han etablerade i USA och med kunder runt världen, som anlitas för prissättningsstrategi av företag som till exempel Tripadvisor, Shell, VMware, Bosch. Han drivs att göra teorier om prissättning praktiskt tillämpbar. Per uppträder regelbundet i affärsinriktade radioprogram och podcasts samt citeras i internationell finanspress, bland annat Forbes, Fortune Magazine, Inc., Industry Week, The Street, Business Insider och Financial Times.

Atenga Inc

Atenga Insights (Sverige)

Sjofors.com