Personlig produktivitet – Björn Clemenson

Poddavsnitt

#15

Affärsutveckling med Thomas Wisten

E-post, chattverktyg, samarbetsplattformar, möten, SMS och så vidare… Varje dag kommer det in mängder av information och uppgifter av olika slag, och vi delegerar också många uppgifter vidare i vår tur. Dessutom har vi själva idéer och uppslag som vi gärna vill kunna agera på. Så hur kan vi hantera allt det här utan att bli överväldigade? Och hur kan vi prioritera rätt? Kan vi hitta sätt att samarbeta bättre med andra? I det här avsnittet pratar vi om personlig produktivitet!

Gäst i det här avsnittet är Björn Clemenson som är certifierad i produktivitetsmetodiken GTD. Den är baserat på David Allens numera klassiska bok Getting Things Done (Få det gjort!).

Ett av målen med den här metodiken är att ha koll på vad man ska göra vid varje tillfälle, och därmed kunna vara mer närvarande i nuet. Man kan ägna mindre kraft åt att komma ihåg saker eller att tänka på vad man ska göra någon annan gång. Att vakna upp mitt i natten och komma på saker man ska göra, är motsatsen till personlig produktivitet. Det är skönt att kunna tömma huvudet och veta att man kommer bli påmind om allt man ska göra, när det är dags att göra det.

Getting Things Done är en medodik som omfattar både arbetslivet och det privata livet. Det är också användbart för att få team att arbeta effektivare tillsammans, och skapa en struktur. Till exempel för att gemensamt definiera ”nästa aktivitet” i olika projekt. Den personliga produktiviteten överlåts ofta till enskilda individer, men det finns stora fördelar att ha en gemensam taktik för hur man arbetar produktivt. Det finns mycket att vinna på att prata om vad man har för mailkultur och chattkultur, och hur man kommunicerar om olika frågor.

Metodiken består av fem faser:

  1. Samla in
  2. Bearbeta
  3. Organisera
  4. Gå igenom
  5. Utföra

Tips på verktyg:
Microsoft Todo
OmniFocus
Todoist
Trello
Microsoft Planner
ClickUp

Lär dig mer:
Kurser i personlig produktivitet
Björn Clemenson på LinkedIn
Getting Things Done

Innehållsförteckning:

01:32 Varför ska man satsa på att öka sin personliga produktivitet?
03:43 Fungerar den här metoden för alla företag, eller kan man göra anpassningar på olika sätt?
09:22 Olika kanaler för olika typer av kommunikation
10:12 Fas 1 - Samla in
12:52 Fas 2 - Bearbeta
21:02 Fas 3 - Organisera
24:40 Fas 4 - Gå igenom
35:00 Fas 5 - Utföra
40:07 När man har mycket att göra - hålla systemet uppdaterat ändå
43:14 Verktyg
45:39 Lära sig mer om metoden

Gäst: Björn Clemenson

Certifierad i produktivitetsmetodiken Getting Things Done
LinkedIn

Kurser i personlig produktivitet:
Personligproduktivitet.se