En investerares syn på affärsutveckling – Patrik Söderlund

Poddavsnitt

#14

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Patrik Söderlund är en investerare som har jobbat med riskkapital i många år, bland annat som vd på ett riskkapitalbolag. Han har lång erfarenhet och gjort investeringar i hela världen. I det här avsnittet får vi höra investerarens perspektiv på affärsutveckling och vad som är viktigt när investerare ser på företag.

Ett misstag som entreprenörer gör är att man inte förstår investerares drivkrafter. Många investerare är mest intresserade av genomförandekraften hos personerna bakom företaget – det är inte produkterna som är viktigast. Entreprenörernas leveransförmåga är det viktigaste för att investeraren ska känna sig trygg med att entreprenören kan driva bolaget självständigt.

I tidiga bolag finns det risker som inte finns i etablerade bolag. Ledningen är mindre stabil i tidiga bolag, och som investerare ser man en ”team risk” som inte finns i mer etablerade bolag.

En viktig faktor är att entreprenören har gjort sin marknadsanalys ordentligt, så att man är säker på att kunderna faktiskt vill ha det man erbjuder. Det kan vara i form av djupintervjuer, för att minska riskerna och öka chansen att matchningen mot marknaden fungerar.

Patrik Söderlund tycker att det är viktigt att entreprenörerna är med i bolaget över tid. Därför är processutveckling och automation inte det viktigaste i de tidiga faserna, utan då är det viktigare att vara snabbfotade och anpassa sig efter förändringar. Automation av processer uppstår rätt sent i ett företags utveckling.

Olika typer av investerare har olika drivkrafter, tidshorisonter och förväntningar. Riskkapitalister, affärsänglar, crowdfunding eller banklån har helt olika syn på vilka bolag man är intresserad av, så det gäller att vänta sig till rätt typ av investerare.

Innehållsförteckning:

01:23 Patrik Söderlunds bakgrund
02:05 Vilka vanliga misstag brukar entreprenörer göra när man söker kapital?
05:42 Bolag i olika faser
07:09 Hur man kan förbereda sitt företag för att bli attraktivt för investerare längre fram?
09:34 Ska man göra bolaget oberoende av grundaren?
13:43 Hållbara investeringar (och mer lönsamma!)
16:49 Hur man bör förbereda sig för att ta in kapital
20:00 Tidshorisont - synkad mellan entreprenör och investerare
21:17 Situationer eller typer av bolag där externa investeringar inte passar så bra
23:26 Kontakta rätt typ av investerare
24:14 Social Impact som mål i riskkapitalbolag
26:57 Hur man kan testa sin marknadsanalys
30:03 Följ Patrik Söderlund

Gäst: Patrik Söderlund

Managing director, Metea AB
LinkedIn

Winway

How to get inside the head of investors