Digital Transformation – Marie Andervin

Poddavsnitt

#11

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Alla företag behöver möta omvärldens förväntningar på det digitala området, och det är förväntningar som snabbt blir större och större. Digital transformation innebär att genomföra en förändringsresa för att öka sin digitalisering. Var står vi, vart vill vi, och hur ska vi lyckas ta oss dit?

Marie Andervin är grundare av bolaget DigJourney där hon är transformationsledare, utbildare, författare, rådgivare och föreläsare. Hon har skrivit boken ”Att leda digital transformation” tillsammans med Joakim Jansson (och även ett 40-tal co-creators inom forskning och näringsliv).

Digitaliseringen har orsakat stora branschförändringar, så frågan har blivit allt viktigare under flera decennier. I början handlade det mest om tekniken, digitaliseringen i sig, men på senare tid har själva transformationen blivit viktigare. Det handlar om förändring i grunden, att man blir något helt annat än man har varit. Det handlar inte bara om nya produkter och tjänster, utan minst lika mycket om förändrade beteenden. Användning över tid förändrar våra beteenden och prioriteringar.

Idag handlar det om den förflyttning som hela verksamheten behöver göra, att bli en digital verksamhet. En verksamhet som kan leverera värde digitalt. Det sker bara genom att medarbetarna gör på ett annat sätt än tidigare. Det är en stor kompetensutveckling som krävs.

Företagets digitala förmåga behöver jämföras med kundernas förväntningar, och samarbetspartners digitala mognad – snarare än med konkurrenterna. Det räcker inte att hålla jämna steg med konkurrenterna för att skapa digitala konkurrensfördelar. Om vi utvecklas långsammare än vår omvärld, så går vi faktiskt tillbaka i utvecklingen.

Innehållsförteckning:

01:20 Hur har diskussionerna om digital transformation förändrats på lednings- och styrelsenivå?
09:50 De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med sin digitala transformation
12:28 Att vara i samma takt som sin omvärld - inte jämfört med konkurrenter
15:07 Att lära sig från omvärlden - ett utforskande förhållningssätt i arbetet
17:42 Strukturera utvecklingen genom den "digitala mognadsmatrisen"
27:37 Hur man kan få till den förflyttning man behöver
34:24 Att bjuda in medarbetare till digital kreativitet
38:33 Transformationsresan för DigJourney

Gäst: Marie Andervin

DigJourney
LinkedIn

Marie Andervin är grundare av bolaget DigJourney där hon är transformationsledare, utbildare, författare, rådgivare och föreläsare.

DigJourney

Boken ”Att leda digital transformation”

Fotograf: Niklas Palmklint