Att styra algoritmer – Alexander Rad

Poddavsnitt

#2

Affärsutveckling med Thomas Wisten

Häng med på ett avsnitt om algoritmer och AI! Här pratar vi om allt ifrån hur dessa kan användas av företag till hur man behåller kontrollen i en omvärld i snabb förändring, och för- och nackdelar med att låta AI fatta besluten.

Gäst är Alexander Rad, som forskar kring hur vi kan förstå algoritmers beslutsfattande, och göra dem mer transparenta. Han har inriktat sig på försäkringsbranschen, och i avsnittet tas många exempel upp just därifrån. Alexander anser att transparens är viktigt för att dra nytta av digitalisering av två anledningar. Den ena är för att motverka misstänksamheten mot det nya okända, som vi människor ofta tycks känna. Den andra anledningen är att vi ska kunna ha kontroll över utvecklingen. För att kunna utveckla funktioner och tjänster måste vi veta vad som tidigare har byggts in i systemet. Även om algoritmer fattar helt objektiva beslut, så utvecklas algoritmerna av människor, som i olika kulturer kan ha helt olika inställning till hur besluten ska fattas.

Objektiva beslut är alltså en av de stora fördelarna. En annan är att man kan processa stora mängder data.  Antalet kunder kan öka utan att man behöver vara fler anställda. I försäkringsbranschen har man stor nytta av att använda algoritmer. Precis som i andra branscher samlar man in stora mängder data om sina kunder, vilket har skapat en diskussion om för- och nackdelar för privatpersoner. Det har visat sig att människor är villiga att lämna ut en stor mängd information om sig själva, om de får fördelar av det. I försäkringsbranschen kan det innebära lägre försäkringspremie när man uppfyller vissa villkor, och att handläggningstiden vid ersättning minskar. Här blir transparens en konkurrensfördel, då kunderna kan följa var i processen de befinner sig. Baksidan är att informationen vi ger kan vändas mot oss. Detta driver på kraven på transparens, och driver även på utveckling av regelverk runt användandet av data.

Framtiden då? Troligen kommer användandet av algoritmer att öka. Men användandet kan komma att se annorlunda ut. Vi kommer att få se andra affärsmodeller vad gäller informationsdelning, beslutsfattande och prissättning. Företag som inte satsar kan slås ut. Ledningsgrupper som bestämmer sig för att satsa står inför en utmanande men givande uppgift!

Innehållsförteckning:

0:00 Intro
1:20 Presentation
3:50 Transparens i algoritmer
9:45 Exempel från försäkringsbranschen
18:44 När saker går fel
20:15 Fördelar med AI vid beslutsfattande
26:30 Datainsamling och datahantering
30:13 Fördelar med att dela information
35:12 Transparens i hantering av data
40:43 AI i framtiden

Gäst: Alexander Rad

Forskare på RISE, Research Institutes of Sweden
LinkedIn

Research Institutes of Sweden:
RISE