Ämne: Digitalisering

Automatiserade ekonomiska processer – Darly Massamba

Det här avsnittet handlar om de sista stegen i affärsprocessen – fakturering, inbetalning från kunder, och bokföring. Hur kan det här effektiviseras och automatiseras? Dagens gäst är Darly Massamba, Business Development Manager på Billogram AB. Billogram har en digital plattform för fakturering som kan automatisera

Läs mer & lyssna »

Kommunikation i snabb förändring – Mikael Lagerwall

Idag ska vi få ta del av hur man organiserar kommunikationsarbete och marknadsföring utifrån de nya möjligheter som digitalisering öppnar, och den tilltagande trenden med allt mer in-house-produktion på kommunikationsområdet. Dagens gäst är Mikael Lagerwall, rådgivare och konsult inom kommunikation, marknadsföring och PR. Mikael har

Läs mer & lyssna »